Borrik Schjødt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Borrik Schjødt

Mona Stedenfeldt, Gunnvald Kvarstein, Borrik Schjødt, Aslak Johansen, Anne Gina Schie Berntsen, Astrid Brautaset, Vidar Halsteinli
24.05.2019
Chronic pain is a widespread health problem ( 1 , 2 ), where various factors may influence the experience of pain and functional capacity. The patients are followed up by their GP, but may need...
Mona Stedenfeldt, Gunnvald Kvarstein, Borrik Schjødt, Aslak Johansen, Anne Gina Schie Berntsen, Astrid Brautaset, Vidar Halsteinli
23.05.2019
Langvarige smerter er et utbredt helseproblem ( 1 , 2 ) der ulike faktorer kan påvirke smerteopplevelse og funksjonsevne. Pasientene følges opp av fastlege, men kan ha behov for oppfølging fra...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Tormod Landmark, Borrik Schjødt, Harald Breivik
25.09.2008
Epidemiologiske studier antyder at 15 – 30 % av befolkningen har kroniske smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Disse smertetilstandene medfører redusert helserelatert livskvalitet og funksjonsnivå...
Rae Frances Bell, Borrik Schjødt, Anne Grethe Paulsberg
30.09.2000
Kronisk smerte er et komplekst multidimensjonalt, biopsykososialt fenomen hvor medisinsk behandling som regel har liten effekt over tid. Pasienter med kronisk smerte er en svært heterogen gruppe, men...