Borrik Schjødt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for smertebehandling og palliasjon

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt med datainnsamling, utarbeiding/revisjon av selve manuset, godkjenning av innsendte manusversjon.

Borrik Schjødt er psykologspesialist i samfunnspsykologi og i voksenpsykologi og seniorpsykologspesialist.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Borrik Schjødt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media