Borghild Johanne Hole

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Borghild Johanne Hole

Borghild Johanne Hole, Reidar Kloster
06.06.2017
Stroke is a frequent cause of death and disability. Most strokes are ischaemic. In recent years there has been a significant improvement in the treatment of acute cerebral infarction, including...
Borghild Johanne Hole, Reidar Kloster
06.06.2017
Hjerneslag er en hyppig årsak til død og funksjonshemning. De fleste hjerneslag er iskemiske. I de senere år har det vært en betydelig bedring i behandlingen av akutt hjerneinfarkt, med blant annet...