Bo Jacobsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bo Jacobsson

Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symphysis-fundus measurement is routinely used in pregnancy care to identify fetuses with restricted growth or that are small for gestational age (SGA). The method involves measuring the distance...
Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symfyse-fundus-mål brukes rutinemessig i svangerskapsomsorgen for å identifisere fostre med redusert vekst og/eller som er små i forhold til svangerskapsalder (small for gestational age, SGA)...
Nils-Halvdan Morken, Bo Jacobsson
24.05.2016
I Norge er det anbefalt vaginal behandling med progesteron for å forebygge for tidlig fødsel. En nylig publisert randomisert kontrollert studie viser ingen effekt av slik behandling. De norske...
Kristian Kolnes, Sverre B. Sundalsfoll, Bo Jacobsson
19.08.2014
En kvinne i slutten av 40-årene ble innlagt på kirurgisk avdeling grunnet magesmerter. Standard CT-undersøkelse av abdomen/bekken viste ingen årsak til pasientens smerter, men som bifunn ble det...