Blazej Richter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Blazej Richter (f. 1976) er spesialist i radiologi, ph.d. og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Haugesund sykehus

Helse Fonna

Artikler av Blazej Richter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media