Bjorvatn B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjorvatn B

Bjorvatn B, Aarre TF, Lund A
10.11.1997
Sammendrag Alvorlig depresjon rammer opptil 20% av befolkningen minst én gang i løpet av livet, og er forbundet med nedsatt funksjonell kapasitet, nedsatt livskvalitet og økt dødelighet. Nyere...
Holsten F, Bjorvatn B
30.06.1997
Sammendrag Selv om kjente klinikere i århundrer har beskrevet sammenhengen mellom depresjoner og årstid, var det først i 1984 at den amerikanske psykiateren Norman Rosenthal og medarbeidere beskrev...
Bjorvatn B, Holsten F
30.06.1997
Sammendrag Plager ved jet lag, nattarbeid og visse søvnlidelser kan skyldes at kroppens egen døgnrytme er i utakt med søvn-våkenhets-rytmen. Artikkelen tar for seg hvordan lyset påvirker og regulerer...