Bjørn Tore Bjørkedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Tore Bjørkedal

Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
14.01.2019
A young woman contacted her general practitioner because of a lump in her left inguinal area, heart palpitations and increasing shortness of breath. During workup for possible systemic rheumatic...
Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
20.12.2018
En ung kvinne tok kontakt med fastlegen på grunn av en kul i venstre lyske, hjertebank og økende pustevansker. Under utredning for mulig revmatisk systemsykdom ble konklusjonen at det forelå en...