Bjørn Skogen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Skogen

Anne Husebekk, Bjørn Skogen
28.02.2002
Vi beskriver i vår artikkel (1) resultater fra analyser av tilsendte prøver fra mor og nyfødte barn med mistanke om neonatal alloimmun trombocytopeni. Resultatene viser at denne sykdommen...
Anne Husebekk, Bjørn Skogen
10.11.2001
Trombocyttene har en rekke antigener på overflaten. Det er beskrevet 13 biallele systemer av trombocyttspesifikke antigener. Antigenene er lokalisert til glykoproteiner i trombocyttoverflaten. Ett...