Bjørn Oddvar Strøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Område for legemiddeltilgang

Statens legemiddelverk

Han har bidratt med datainnhenting og -bearbeiding, presentasjon av resultater og artikkelskriving.

Bjørn Oddvar Strøm er cand.pharm., ph.d. og er utreder innen legemiddeltilgang.

Artikler av Bjørn Oddvar Strøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media