Bjørn Nicolaissen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Nicolaissen

Jon Klokk Slettedal, Liv Drolsum, Hanne Ramstad, Bjørn Nicolaissen
17.04.2008
Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi. Bestanddelene er anatomisk veldefinerte, og flere av strukturene er avaskulære. De immunologiske forholdene er gunstige grunnet tilstedeværelsen av en...
Jon Klokk Slettedal, Bjørn Nicolaissen
17.04.2012
A tonometer for home monitoring of intraocular pressure may be a useful aid for some glaucoma patients, but there are also implicit problems. Many patients with diabetes take their own blood sugar...
Jon Klokk Slettedal, Bjørn Nicolaissen
17.04.2012
Et tonometer for egenmåling av intraokulært trykk kan være et godt hjelpemiddel hjemme for enkelte pasienter med glaukom, men det kan også være problematisk. Mange pasienter med diabetes foretar egne...