Bjørn Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Karlsen

Bernt A. Engelsen, Bjørn Karlsen, Wenche Telstad
28.05.2003
Status epilepticus er oftest definert som vedvarende eller gjentatte epileptiske anfall som varer over 30 minutter. Ved gjentatte anfall er det mangelfull restitusjon mellom dem. Alle typer...
Bjørn Karlsen, Christian A. Vedeler
10.03.2001
Sepsis er en alvorlig komplikasjon til ulike infeksjoner. Under forløpet kan det inntre sviktende funksjon av flere organer, noe som krever intensiv behandling med kunstig ventilasjon, dialyse,...
Bjørn Karlsen, Bernt Engelsen, Atle Lillebø
30.11.2000
Status epilepticus er en tilstand med kliniske anfallssymptomer og epileptiform EEG-aktivitet som varer minst en halv time (1). Ikke-konvulsiv status epilepticus er en fellesbetegnelse på status...