Bjørn Inge Gustafsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Inge Gustafsson

Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Abdominal pain, nausea and vomiting are a common reason for admission to a medical ward. In our patient with recurrent symptoms, the medical history suggested a little known condition. A man in his...
Øystein Brenna, Knut Aasarød, Bjørn Inge Gustafsson
01.11.2011
Magesmerter, kvalme og oppkast er en vanlig årsak til innleggelse i medisinsk avdeling. Hos vår pasient med residiverende plager ga anamnesen mistanke om en lite kjent tilstand. En mann i 30-årene...