Bjørn Henning Grønberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Bjørn Henning Grønberg er ph.d., spesialist i onkologi, overlege ved Kreftavdelingen, St. Olavs hospital, og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Han er styremedlem i Norsk lungekreftgruppe.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bjørn Henning Grønberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media