Bjørn Anton Graff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Anton Graff

Bjørn Anton Graff, Hanne Thürmer, Odd Søreide, Inger Natvig Norderhaug
14.02.2008
Unntatt for legemidler har Norge ingen nasjonal strategi for hvilke vurderinger som skal gjøres før nye metoder innføres som standardbehandling i helsetjenesten. Nye medisinske metoder bidrar til...