Bjørg Lorentzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørg Lorentzen

Bjørg Lorentzen, Marie Cecilie Paasche Roland, Tore Henriksen
23.08.2007
En 33 år gammel tidligere frisk, norsk førstegangsfødende kvinne med hittil ukomplisert svangerskap oppsøkte lege i uke 36 pga. slapphet, kvalme, hudkløe og gule sklera. Svangerskapskontrollen viste...
Siri Vangen, Risa Hoffmann, Kari Flo, Bjørg Lorentzen, Sverre Sand
09.02.2006
De fleste radikalt omskårne kvinner utvikler kroniske plager. Radikal omskjæring har også betydning for fødselsforløpet. Kvinneklinikkene ved regionsykehusene har utpekt ressurspersoner som tar hånd...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Obstetric aid in Western countries has undergone major changes in the last decades and the number of women who die in connection with pregnancy has been substantially reduced. The decline in maternal...
Marie Cecilie Paasche Roland, Bjørg Lorentzen, Erik Gjertsen
06.01.2005
En 38 år gammel tidligere frisk, norsk førstegangsfødende kvinne var gravid med dikoriale tvillinger etter tredje forsøk med in vitro-fertilisering. Svangerskapet var ukomplisert til hun fikk...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Fødselshjelpen i den vestlige del av verden har gjennomgått store endringer i de siste tiår, og antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet er kraftig redusert. Fallet i mødredødsfall etter...