Bjørg Hjerkinn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørg Hjerkinn

John-Kåre Vederhus, Bjørg Hjerkinn, Øistein Kristensen
17.06.2011
Helsetjenesten har organisatoriske og kapasitetsmessige problemer med å gi rusmiddelavhengige nødvendig tilpasset behandling og oppfølging. Selvhjelpsgrupper er brukerbaserte, støttende fellesskap...