Bjørg C. Haldorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bjørg C. Haldorsen (f. 1962) er m.sc. og spesialbioingeniør ved Kompetansetjenesten for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bjørg C. Haldorsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media