Per Bjerke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Bjerke

Ruth Riise, Britt Gundersen, Solveig Brodal, Per Bjerke
20.01.2005
Ifølge Verdens helseorganisasjons definisjon er hjerneslag en rask utvikling av globale eller fokale forstyrrelser i hjernens funksjoner som vedvarer med enn 24 timer eller leder til død, der...