Bjarte Nystøyl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for psykofarmakologi

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt med idé og litteratursøk samt utforming, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Bjarte Nystøyl er spesialist i psykiatri og lege i spesialisering i klinisk farmakologi.

Artikler av Bjarte Nystøyl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media