Bjarne A. Waaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Email: bjarne.waaler@basalmed.uio.no

leder

Eldre lægers forening

Kapt. Oppegaards vei 36 B

1152 Oslo

Artikler av Bjarne A. Waaler
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media