Bjarne Østerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarne Østerud

Bjarne Østerud, Tore Skotland
30.04.2012
In their comments on the so-called Tysse affair ( 1 ), Hemmersbach and collaborators claim that doping analyses are on safe ground and free of error ( 2 ). This is a remarkable statement, in light of...
Bjarne Østerud, Tore Skotland
30.04.2012
I kommentarer til den såkalte Tysse-saken ( 1 ) påstår Hemmersbach og medarbeidere at dopinganalysene står på trygg grunn og er feilfrie ( 2 ). Dette utsagnet er oppsiktsvekkende, tatt i betraktning...