Bjarne M. Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarne M. Iversen

Rafael Alexander Leiva*, Einar Svarstad, Bjarne M. Iversen, Hans Flaatten
10.06.2001
Akutt nyresvikt definert som rask kreatininstigning på mer enn 50 % sees ved ca. 5 % av alle sykehusinnleggelser og hos ca. 30 % av alle intensivpasienter. Nyresvikt varierer fra relativt...
Einar Svarstad, Dieter Hultstrøm, Dag Jensen, Guttorm Jenssen, Joost Gravendeel, Bjarne M. Iversen
10.06.2001
Nyrearteriestenose med iskemisk nyresvikt er en stadig hyppigere årsak til kronisk nyresvikt i den vestlige verden (1). Pasienter med vaskulær og hypertensiv nyresykdom utgjorde 31 % av alle...
Terje Forslund*, Bjarne M. Iversen
10.08.2000
Alle kroppens celler har en eller annen form for vanntransport. De største vannmengdene transporteres gjennom slimhinnene i tarm, lunger, bronkier, nese og hud og via nyrene. Vannet må passere...