Birgit Schulz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Birgit Schulz (f.1971) er spesialist i radiologi med to års erfaring innen onkoradiologi. For tiden er hun lege i spesialisering i nukleærmedisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for bildediagnostikk

St. Olavs hospital

Artikler av Birgit Schulz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media