Billy Roger Parimalasingham

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Billy Roger Parimalasingham (f. 1982) er lege i spesialisering i radiologi ved St. Olavs hospital og styremedlem i Norsk radiologisk forening.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Billy Roger Parimalasingham
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media