Betty Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Betty Pettersen

Betty Pettersen, Roar Johnsen
01.03.2007
Myndighetene ønsker å utvikle sammenhengende helsetjenester for brukerne, basert på samhandling innad i og mellom nivåene ( 1 ). Dette gjenspeiles i at et søk med ordene «samhandling og...