Bettina Sandgathe Husebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina Sandgathe Husebø

Georg Bollig, Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
04.12.2008
Pasientene i norske sykehjem er som regel gamle, multimorbide og demente. På sykehjem i Norge har 75 % av pasientene demens ( 1 ). På verdensbasis lider i dag ca. 24 millioner mennesker av demens, og...
Stein Husebø, Bettina Sandgathe Husebø
30.06.2005
For 150 år siden var gjennomsnittlig levealder i Europa knapt 50 år. Nærmere 50 % av befolkningen døde før de var 20 år. I dag kan de fleste av oss forvente å bli 80 år eller mer, og mortaliteten for...