Bernt Ly

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernt Ly

Tom Børge Johannesen, Bernt Ly, Sven Ove Samuelsen, Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson
13.03.2008
Det er holdepunkter for å anta at det finnes en arvelig mekanisme i utbredelsen av kronisk lymfatisk leukemi og andre lymfoproliferative sykdommer. Innsamling og fortolkning av stamtavler over...
Bernt Ly, Anne Mette Njaastad, Gunnar Sandbæk, Randi Solstrand, Antonio Rosales, Carl-Erik Slagsvold
19.02.2004
Rutinebehandlingen av dyp venetrombose er lavmolekylært heparin subkutant etterfulgt av behandling med vitamin K-antagonist. Behandlingen forebygger residiv av venøs tromboemboli, men forhindrer ikke...