Bernt E. Ly

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernt E. Ly

Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
The highest incidence of CLL is found in Europe and in population groups of European extraction elsewhere in the world ( 1 ). A low incidence is seen in South and East Asia, particularly among the...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common form of leukaemia in Norway. A Norwegian study from the late 1990s indicated an incidence of almost 4/100 000 inhabitants per year, with a male-...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i vår del av verden. I en norsk studie fra siste halvdel av 1990-årene ble det antydet en insidens på nærmere 4/100 000 innbyggere/...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
Høyeste insidens for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) finner vi i Europa og i befolkningsgrupper av europeisk herkomst ellers i verden ( 1 ). Lav insidens ses i Sør-Asia og Øst-Asia, med spesielt lav...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056 – 9 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2056 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2060 – 3 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2060 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...