Bernardo Guzman-Herrador

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Bernardo Guzman Herrador (f. 1981) har en doktorgrad og en europeisk feltepidemiologiutdanning (EPIET) og er seniorrådgiver. Han har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, fortolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for smittevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Bernardo Guzman-Herrador
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media