Berit Støre Brinchmann*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Støre Brinchmann*

Berit Støre Brinchmann
15.05.2003
Spørsmålet om hvor langt livsunderstøttende behandling skal gå i nyfødtmedisinen, eventuelt om den skal avsluttes, begrunnelsene for dette, når og hvordan det skal skje, reiser viktige etiske...
Berit Støre Brinchmann*, Reidun Førde, Per Nortvedt
10.09.2002
Artikkelen bygger på materiale publisert i Nursing Ethics (15) Tabell 1 Foreldres beskrivelse av liv-død-beslutningers årsak og utfall Intervju Avstand til beslutning (år) Svangerskapsalder/vekt...