Berit Rokne Hanestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Rokne Hanestad

Astrid K. Wahl, Tone Rustøen, Eva Gjengedal, Jorunn Homme, Berit Rokne Hanestad
25.09.2003
Cystisk fibrose er den vanligste av de autosomalt recessivt arvelige sykdommene. Insidensen i Europa er 1 :  2 000 – 1 : 6 000 levendefødte. Fra å være en sykdom med høy dødelighet i barnealder er...