Bente Ulvestad*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Ulvestad*

Bente Ulvestad*, May Brit Lund
28.08.2003
Anleggsarbeidere, og spesielt tunnelarbeidere, er eksponert for en rekke kjemiske substanser som støv, dieseleksos, kvarts, oljetåke, nitrogendioksid og karbonmonoksid ( 1 ). Helseplager i...