Bente Sommerfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Sommerfeldt

Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt
01.05.2008
Begrepet «mentalisering» dreier seg om at vi alltid fortolker hverandre. Det omfatter det å forstå seg selv og andre – en nøkkelkompetanse i reguleringen av følelser. Hemmet mentalisering og...
Bente Sommerfeldt, Finn Skårderud
16.04.2009
I 1992 spådde den amerikanske psykiateren Armando R. Favazza at selvpåført kroppsskade ville bli oppdaget som den neste store «ukjente lidelsen», slik spiseforstyrrelser i løpet av et par tiår...
Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt
30.04.2009
Både selvskading og spiseforstyrrelser er selvdestruktive typer atferd. Det ligger riktignok en distinksjon i at selvskading, eksempelvis med selvpåførte sår i huden og brannskader, omtales som «...
Bente Sommerfeldt
03.11.2015
Ribe, Kristin Mehlum, Lars Ut av selvskading Veier til forståelse. 150 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 289 ISBN 978-82-450-1459-4 Kan vi forstå selvskading? Er det mulig å bli frisk?...