Bente Brannsether

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Brannsether

Bente Brannsether
09.11.2020
Treatment must be aimed at society, not the individual child. Over the last 30 years, obesity has spread like an epidemic over many parts of the world ( 1 ). The prevalence of overweight children in...
Bente Brannsether
09.11.2020
Behandlingen må rettes mot samfunnet, ikke det enkelte barnet. Overvekt har de siste 30 årene bredt seg som en epidemi over store deler av verden ( 1 ). Prevalensen hos norske barn ligger på 13–18...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Body mass index (BMI) is used to diagnose overweight and obesity. Charts for sex- and age-adjusted body mass index, based on data from the Bergen Growth Study, have been published previously. We now...
Bente Brannsether, Mathieu Roelants, Robert Bjerknes, Pétur Benedikt Júlíusson
22.11.2016
Kroppsmasseindeks (BMI) brukes til å diagnostisere overvekt og fedme. Kurver for kjønns- og aldersjustert kroppsmasseindeks basert på tallmateriale fra Vekststudien i Bergen er tidligere publisert...