Bent Indredavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

NTNU

og

Avdeling for hjerneslag

St. Olavs hospital

Han har bidratt med idé, design, tolkning, utarbeiding og revisjon av manuskriptet.

Bent Indredavik er professor og avdelingssjef. Han er faglig leder av Norsk hjerneslagregister.

Artikler av Bent Indredavik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media