Bent Indredavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bent Indredavik

Torunn Varmdal, Bent Indredavik, Ailan Phan, Hild Fjærtoft
27.01.2020
Hjerneslag er en av våre store og alvorlige folkesykdommer, og om lag 11 000 pasienter innlegges årlig med akutt hjerneslag i Norge ( 1 ). Antallet vil sannsynligvis øke i de...
Brynjar Fure, Hilde Helene Holte, Laila Hov, Gunn Elisabeth Vist, Liv Hege Kateraas, Bent Indredavik
15.10.2018
Sammen med reperfusjonsbehandling med intravenøs trombolytisk behandling og mekanisk trombektomi utgjør slagenhetsprinsippene basis for evidensbasert slagbehandling ( 1 – 3 ). Behandling i slagenhet...
Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.02.2007
Hjerneslag er av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning og død ( 1 ). Årlig rammes 14 000 – 15 000 personer av hjerneslag i Norge ( 2 ). Det finnes ingen nøyaktige tall når det gjelder...
Bent Indredavik
17.05.2007
Forbedring forutsetter kunnskap om dagens praksis. Et nasjonalt kvalitetsregister for slagbehandling er nødvendig for å sikre kvaliteten på behandlingen av norske slagpasienter Hjerneslag rammer ca...
Hild Fjærtoft, Bent Indredavik
15.03.2007
Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge, hvorav om lag 12 000 er førstegangsslag ( 1 ). Hjerneslag er den tredje hyppigste årsak til død og den hyppigste årsaken til alvorlig...
Bent Indredavik
03.05.2007
Hjerneslag er tredje hyppigste dødsårsak og en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Hovedmålene for behandling av akutte slagpasienter er derfor å redusere dødelighet og...
David Russell, Lars Thomassen, Bent Indredavik, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Eivind Berge
17.06.2004
For selekterte pasienter med hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling innen tre timer etter sykdomsstart godkjent i EU og av Statens legemiddelverk i Norge. Trombolyse er den eneste...
Lars Thomassen, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Bent Indredavik, David Russell
06.03.2003
Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (r-tPA) har en positiv effekt ved akutt hjerneinfarkt de første tre timene etter sykdomsstart ( 1  –  3 )...
Bent Indredavik
10.09.2002
I 1998 innførte Slagenheten ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus, intravenøs trombolytisk behandling som et tilbud til pasienter som kom inn så raskt at man kunne starte behandlingen innen tre...
Bent Indredavik
20.10.2002
Trombolytisk behandling ved hjerneslag er omdiskutert, stod det i innledningen på min lederkommentar i Tidsskriftet nr. 21/2002 (1). Innlegget fra Rolf Salvesen bekrefter det. Mitt ambisjonsnivå på...
Bent Indredavik
10.08.2001
”Det er meget vanskelig og ofte umulig med sikkerhet å fastslå hva som er årsaken til et iskemisk slag eller et transitorisk iskemisk attakk hvis flere potensielle årsaker er til stede hos samme...
Morten Troøyen, Bent Indredavik, Ole Rossvoll, Stig A. Slørdahl
10.02.2001
Årlig rammes omtrent 14 000 personer av hjerneslag i Norge (1), og hjerneslag er den vanligste årsak til funksjonshemming i den vestlige verden (2). Flere større randomiserte studier har vist at...
Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...