Bent Høie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bent Høie

Bent Høie
26.06.2012
Den reviderte fastlegeforskriften, prosessen rundt og debatten i ettertid avslører først og fremst regjeringens manglende vilje til virkelig å satse på å utvikle allmennlegetjenesten i kommunene. Om...
Bent Høie
20.08.2013
Høyre har konkrete forslag til forbedring av helsevesenet, slik at vi både kan fange opp folks problemer tidligere og gi alvorlig syke bedre helsetjenester. I denne teksten vil jeg presentere noen av...