Bent-Åge Rolandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bent-Åge Rolandsen (f. 1970)er spesialist i gastroenterologisk kirurgi og i generell kirurgi. Han er under utdanning i karkirurgi ved Karkirugisk avdeling, St. Olavs hospital og er avdelingsoverlege i Sykehusgruppen, Forsvarets sanitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Karkirurgisk avdeling

St. Olavs hospital

og

Forsvarets sanitet

Sessvollmoen

Artikler av Bent-Åge Rolandsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media