Bengt Skotheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bengt Skotheim (f. 1978)

er statsviter og arbeider som rådgiver i avdeling for global helse i Helsedirektoratet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: besko@helsedir.no

Helsedirektoratet

Artikler av Bengt Skotheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media