Bengt Skotheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt Skotheim

Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
The World Health Organization (WHO) is the largest single UN organisation, and since its establishment in 1948 it has played a significant role in global health. WHO has enjoyed a great amount of...
Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
Verdens helseorganisasjon (WHO) er den største enkeltorganisasjonen i FN-systemet og har siden opprettelsen i 1948 spilt en betydelig rolle innen global helse. WHO har nytt stor tillit i kraft av av...