Bengt Eide-Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt Eide-Olsen

Bengt Eide-Olsen
05.11.2009
Rusmiddelavhengige fikk pasientrettigheter i 2003, men for å få tilgang til substitusjonsbehandling må de gjennom en lang søknadsprosess. Mange leger har henvist pasienter til legemiddelassistert...
Bengt Eide-Olsen
01.07.2010
Den nye forskriften om legemiddelassistert rehabilitering trådte i kraft 1.1. 2010. Den legger til rette for et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen. Fastlegen kan nå få...
Bengt Eide-Olsen
11.03.2010
Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk Narkotikasituasjonen i Europa Årsrapport 2009. 99 s, tab, ill. Luxembourg: Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle...
Bengt Eide-Olsen
18.03.2011
Sandberg, Sveinung Pedersen, Willy Cannabiskultur 248 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-01771-6 Med det store bildet av cannabisplanten og omslag i resirkulert...