Bengt Arnetz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt Arnetz

Bengt Arnetz
16.06.2005
Mæland, John Gunnar Fugelli, Per Høyer, Georg Westin, Steinar Sosialmedisin – i teori og praksis 400 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 475 ISBN 82- 05 - 31532- 9 Sosialmedisin – i...