Benedikte Alveberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Benedikte Alveberg

Sigrun Møgedal, Benedikte Alveberg, Carmen Pereira
06.09.2011
Cooperation across national borders is a prerequisite for health security. The World Health Organization was established as an instrument to cope with cross-border health risks, to negotiate norms...
Sigrun Møgedal, Benedikte Alveberg, Carmen Pereira
06.09.2011
Sikkerhet for helsen forutsetter samarbeid på tvers av landegrensene. Verdens helseorganisasjon ble etablert som redskap for å mestre grenseoverskridende helsetrusler, forhandle frem normer og skape...