Benedicte Kirkøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Benedicte Kirkøen (f. 1988) er m.sc. i psykologi og ph.d.-kandidat. Hun har bidratt med innsamling av data og kritisk revisjon av manuskriptet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftregisteret

Artikler av Benedicte Kirkøen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media