Ben Davidson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ben Davidson

Ben Davidson
10.01.2002
Ovarialkarsinom er den hyppigste dødsårsak innen gynekologisk kreft i de vestlige land. I Norge blir ca. 450 nye tilfeller diagnostisert hvert år og insidensen øker. Pasienter med ovarialkarsinom får...
Ben Davidson, Aasmund Berner
10.02.2000
Maligne svulster er karakterisert ved infiltrerende vekst og mulighet til å metastasere. Spredningsveier inkluderer ofte serøse overflater, spesielt ved brystkreft og eggstokkkreft (1). Funn av...