Beathe Sitter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beathe Sitter

Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetic resonance spectroscopy (MR spectroscopy) provides information on various tissue metabolites and is a supplement to standard diagnostic MR imaging. This article describes MR spectroscopy...
Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-...