Beanca Gjølberg Grottenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Beanca Gjølberg Grottenberg er lege i spesialisering i onkologi, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger universitetssjukehus, medlem av styret i Yngre legers forening og medlem i Legeforeningens LIS1-komité.

Artikler av Beanca Gjølberg Grottenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media