Beanca Gjølberg Grottenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: beancasofie@outlook.com

Beanca Gjølberg Grottenberg er lege i spesialisering i nukleærmedisin ved Stavanger universitetssjukehus, styremedlem i Yngre legers forening og leder av Legeforeningens LIS1-komité.

Artikler av Beanca Gjølberg Grottenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media