Bård Uleberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Helse Nord RHF

Han har bidratt med datauttrekk og analyser, tolking av data, utarbeiding av resultatpresentasjon, diskusjon, konklusjon og godkjenning av innsendt manus.

Bård Uleberg er seksjonsleder og forsker.

Artikler av Bård Uleberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media