Bård Reiakvam Kittang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Reiakvam Kittang

Torgeir Bruun Wyller, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Pernille Harg, Marius Myrstad
19.05.2021
The first COVID-19 vaccination was given in Norway on 27 December 2020. Priority was given to nursing home patients because they have the highest risk of a fatal outcome from COVID-19 ( 1 , 2 )...
Torgeir Bruun Wyller, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Pernille Harg, Marius Myrstad
19.05.2021
Vaksinasjon mot covid-19 startet i Norge 27.12.2020. Det ble besluttet å starte med sykehjemspasienter, siden de har høyest risiko for dødelig utfall av covid-19 ( 1 , 2 ). Skr...
Bård Reiakvam Kittang
07.06.2021
Jorem og medarbeidere har på en forbilledlig måte diskutert juridiske og etiske aspekter ved tvangsvaksinasjon av individer uten samtykkeevne, der de poengterer at det kun er pasient- og...
Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Torgeir Bruun Wyller
29.01.2021
Some frail nursing home residents in Norway have died after being vaccinated against COVID-19. Vaccination is an important measure for preventing outbreaks and deaths in nursing homes, but some of...
Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Torgeir Bruun Wyller
27.01.2021
Skrøpelige sykehjemsbeboere i Norge har dødd etter at de ble vaksinert mot covid-19. Vaksinering er et viktig tiltak for å hindre smitteutbrudd og dødsfall i sykehjem, men hos de aller sykeste og...
Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Erik Neerland, Torgeir Bruun Wyller
03.12.2020
Ved covid-19 med truende respirasjonssvikt bør verken eldre eller pasienter i sykehjem fratas muligheten til medikamentell behandling. Dokumentert effekt av medikamentell behandling og erfaringer fra...
Bård Reiakvam Kittang
14.12.2020
Alf Kristoffersen skriver i et debattinnlegg i Tidsskriftet at flere sykehjemspasienter med covid-19 bør behandles i sykehus ( 1 ). Jeg er helt enig med forfatteren i at sykehjemsbeboere med covid-19...
Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
30.06.2020
Nursing home residents tend to constitute a vulnerable and frail population of older people. Among older patients, the proportion with a serious course of COVID-19 is high, both in nursing homes and...
Bård Reiakvam Kittang, Sebastian Von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
18.06.2020
Sykehjem huser en i gjennomsnitt svært sårbar og skrøpelig populasjon med høy alder. Hos eldre er andelen med alvorlig forløp av covid-19 høy, både i og utenfor sykehjem ( 1 – 4 ). Potensialet for...
Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
06.02.2018
Nursing home infections are challenging with respect to both workup and choice of treatment strategy. In recent years, we have made targeted efforts in Bergen to improve the treatment of infections...
Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
05.02.2018
Sykehjemsinfeksjoner er utfordrende, både når det gjelder diagnostikk og valg av behandlingsstrategi. I Bergen har vi de siste årene jobbet målrettet med forbedring av infeksjonsbehandlingen i...
Kyrre Kittang Reiakvam, Bård Reiakvam Kittang
11.10.2016
Vi takker Waage Nilsen for kommentar om albumin og underernæring. Vi er enige i at normale verdier for albumin ikke utelukker ernæringssvikt, og at lave verdier av albumin kan skyldes mange ting,...
Kyrre Kittang Reiakvam, Bård Reiakvam Kittang
13.09.2016
Vi takker Wyller & Watne for utfordrende kritiske kommentarer til vår artikkel ( 1 ), som gir oss anledning til å utdype viktige punkter i kasuistikken. Vi er enige i det de skriver om...
Bård Reiakvam Kittang, Julia Chelsom, Pål A. Jenum, Wenche Sletbakk Vie, Øystein Wendelbo
09.10.2003
Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus. I Norge opptrer brucellose meget sjelden og...
Kyrre Kittang Reiakvam, Marianne Catharina Astor, Bård Reiakvam Kittang
05.07.2016
Vi presenterer en kvinne med en uvanlig årsak til kognitiv svikt som viste seg å være reverserbar. Kasuistikken illustrerer hvorfor akutt forverring av kognitiv funksjon krever grundig klinisk...