Bård Reiakvam Kittang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Reiakvam Kittang

Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
06.02.2018
Nursing home infections are challenging with respect to both workup and choice of treatment strategy. In recent years, we have made targeted efforts in Bergen to improve the treatment of infections...
Bård Reiakvam Kittang, Kjell Krüger
05.02.2018
Sykehjemsinfeksjoner er utfordrende, både når det gjelder diagnostikk og valg av behandlingsstrategi. I Bergen har vi de siste årene jobbet målrettet med forbedring av infeksjonsbehandlingen i...
Kyrre Kittang Reiakvam, Bård Reiakvam Kittang
11.10.2016
Vi takker Waage Nilsen for kommentar om albumin og underernæring. Vi er enige i at normale verdier for albumin ikke utelukker ernæringssvikt, og at lave verdier av albumin kan skyldes mange ting,...
Kyrre Kittang Reiakvam, Bård Reiakvam Kittang
13.09.2016
Vi takker Wyller & Watne for utfordrende kritiske kommentarer til vår artikkel ( 1 ), som gir oss anledning til å utdype viktige punkter i kasuistikken. Vi er enige i det de skriver om...
Bård Reiakvam Kittang, Julia Chelsom, Pål A. Jenum, Wenche Sletbakk Vie, Øystein Wendelbo
09.10.2003
Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus. I Norge opptrer brucellose meget sjelden og...
Kyrre Kittang Reiakvam, Marianne Catharina Astor, Bård Reiakvam Kittang
05.07.2016
Vi presenterer en kvinne med en uvanlig årsak til kognitiv svikt som viste seg å være reverserbar. Kasuistikken illustrerer hvorfor akutt forverring av kognitiv funksjon krever grundig klinisk...