Bård Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Paulsen

Bård Paulsen, Trond Harsvik, Thomas Halvorsen, Lars Nygård
18.11.2004
Sykehjemmene har et totalansvar for sine beboere som ofte er tungt belastet når det gjelder sykdom og funksjonssvikt. Nok bemanning er en nødvendig, men ikke uten videre tilstrekkelig betingelse for...
Bård Paulsen
20.03.2000
Når fastlegeordningen gjøres landsomfattende i år 2001, er det en betydelig reform i primærhelsetjenesten i Norge som gjennomføres. Beslutningen om å innføre en fastlegeordning bygger blant annet på...