Axel Wannag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Axel Wannag

Axel Wannag
06.04.2006
Arbeidstilsynet er blitt gjort oppmerksom på at landets øyeklinikker fremdeles får mange henvendelser fra røyk- og kjemikaliedykkere som vil ha korrigert sitt syn med laser fordi de mener de ikke kan...
Axel Wannag
30.06.2000
Etter gjennomlesing av Tidsskriftet nr. 11/2000 (1) sitter jeg igjen med inntrykket av at kollega Carl Magnus Edenbrant søkes fremstilt av sykehusets ledelse som en ”vanskelig person”. Det trekkes...
Axel Wannag
10.09.2000
Trond Holm gir oss i Tidsskriftet nr. 18/2000 en meget betimelig og god oversikt over de ville veier leger og Legeforeningen er inne på når man går inn for individuell lønnsfastsettelse (1)...