Avdeling for medisinsk genetikk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Avdeling for medisinsk genetikk

Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Tove Skodje, Avdeling for medisinsk genetikk, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Den autosomalt dominante arvegangen ved Huntingtons sykdom innebærer at hvert av en genbærers barn har en risiko på 50 % for å arve sykdomsanlegget, uavhengig av kjønn. Genbærerens barnebarn har...