Audun Hågå

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Hågå

Elisabeth Bryn, Audun Hågå, Steinar Madsen
10.11.2002
I denne utgaven av Tidsskriftet setter Morten Aaserud og medarbeidere søkelyset på hvordan Rikstrygdeverket i 1990-årene behandlet søknader fra legemiddelfirmaer om å få legemidler inn under...